Vlamkerende roosters (kofferdammen en de inrichting voor het veilig drukloos maken)

Bron: Nieuwsbrief CBRB 2016-19   Begin dit jaar werd de sector geconfronteerd met het feit dat schepen in Duitsland “Mängelberichten” ontvingen omdat op de vlamkerende roosters van zowel kofferdammen als de ontspaninrichting geen markering aanwezig was. Door het ontbreken van deze markering kon niet worden aangetoond dat deze vlamkerende inrichtingen door de bevoegde autoriteit voor…